Skovrejsning

Privat skovrejsning med eller uden statstilskud. Anlæg af energitræ-plantninger med bevarelse af grundudbetalingen.

Læhegn og småplantninger

Anlæg læhegn eller remiser med tilskud fra ordningen "tilskud til småplantninger".

Pleje af skov

Alle plejeopgaver i skoven - skovning, oprensning af grøfter mm.

Salg af råtræ og flis

Vi sælger råtræ og flis.

Handel med planter

Vi tilbyder planter, trådhegn, kemikalier og andre hjælpematerialer til skovbrug.

Pasning og salg af juletræer

Pasning af pyntegrøntsarealer og hjælp til afsætning.

Skovadministration

Rådgivningsaftaler til dit behov.

Nytegning af skovkort

Vi betjener os af KWplans kort og vedmasseprogram.

Vej og vand

En korrekt anlagt skovvej holder mange år.

Anlæg af søer

Få en sø med naturlig overgang.

Anlæg og pleje af alléer

Vi anlægger nye alleer og foretager rettidig pleje.

Vurdering af træsundhed

Få en rapport med risikovurdering.

Biotopplan

Biotopplan udarbejdes efter gældende lovgivning.

Anlæg af skovenge

Anlæg af skovenge - et vigtigt værktøj i skov- og vildtforvaltning.

Certificeri​ng

Vi tilbyder en Certificering til en eksisterende gruppe.

Myndighedsbehandling

Vi tilbyder at udarbejde nødvendige dispensationer, landzonetilladelser eller tilskudsansøgninger.

​​​Pyntegrønt til gravdækning​

​Vi levererer klippegrønt til flere

​​større kirkegårde på Fyn.

Kontakt os i dag, hvis vi skal tage os af din skov

Udfyld gerne nedenstående formular og beskriv gerne hvor stort et omfang opgaven har.​

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kertinge SkovNatur ApS

Kontakt

Telefontider:

Mandag:​

08.00 - 17.00

Tirsdag:

08.00 - 17.00

Onsdag:

08.00 - 17.00

Torsdag:

08.00 - 17.00

Fredag:

08.00 - 17.00